ข่าวdota2

ออกของ DOTA2 News ROV Pubg

AXE

1 min read
AXE

AXE game-collectively

 Berserker's Call Axe ยั่วให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ๆ เข้ามาโจมตี ในขณะที่สกิลมีผลนั้นเขาจะได้เกราะป้องกันเพิ่มขึ้น Battle Hunger สร้างความโกรธเกรี้ยวให้กับยูนิตของศัตรู ทำให้ได้รับความเสียหายต่อเนื่องและเคลื่อนที่ได้ช้าลงจนกว่า จะสังหารยูนิตอื่น ๆ ได้หรือจนกว่าจะหมดผลของสกิล Axe จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละยูนิตที่ได้รับผลกระทบจากสกิล Battle Hunger และได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่จากครีปครึ่งหนึ่ง Counter Helix เมื่อถูกโจมตี Axe มีโอกาสสวนกลับด้วยท่าหมุนตัวฟันได้ ทำให้ศัตรูรอบ ๆ ทั้งหมดได้รับความเสียหายโดยตรง Culling Blade Axe พบจุดอ่อนของเป้าหมายแล้วโจมตีสังหารยูนิตศัตรูนั้น ให้ตายในทันทีเมื่อมีพลังชีวิตต่ำ หรือสร้างความเสียหายใน ระดับหนึ่งหากพลังชีวิตต่ำไม่พอ เมื่อยูนิตศัตรูถูกสังหารด้วย Culling Blade ระยะเวลาคูลดาวน์จะหายไปทันที และ Axe กับยูนิตฝ่ายเดียวกันจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น

Berserker’s Call

ยั่วให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ๆ เข้ามาโจมตี ในขณะที่สกิลมีผลนั้นเขาจะได้เกราะป้องกันเพิ่มขึ้น

ประเภทสกิล: ไม่มีเป้าหมาย
ทะลุผ่านการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์: ได้
พลังโจมตี: 0 / 0 / 0 / 0
เพิ่มเกราะป้องกัน: 30
ระยะเวลา: 2 / 2.4 / 2.8 / 3.2
มานาที่ใช้มานาที่ใช้: 80/90/100/110
คูลดาวน์คูลดาวน์: 16/14/12/10
 Berserker's Call Axe ยั่วให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ๆ เข้ามาโจมตี ในขณะที่สกิลมีผลนั้นเขาจะได้เกราะป้องกันเพิ่มขึ้น Battle Hunger สร้างความโกรธเกรี้ยวให้กับยูนิตของศัตรู ทำให้ได้รับความเสียหายต่อเนื่องและเคลื่อนที่ได้ช้าลงจนกว่า จะสังหารยูนิตอื่น ๆ ได้หรือจนกว่าจะหมดผลของสกิล Axe จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละยูนิตที่ได้รับผลกระทบจากสกิล Battle Hunger และได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่จากครีปครึ่งหนึ่ง Counter Helix เมื่อถูกโจมตี Axe มีโอกาสสวนกลับด้วยท่าหมุนตัวฟันได้ ทำให้ศัตรูรอบ ๆ ทั้งหมดได้รับความเสียหายโดยตรง Culling Blade Axe พบจุดอ่อนของเป้าหมายแล้วโจมตีสังหารยูนิตศัตรูนั้น ให้ตายในทันทีเมื่อมีพลังชีวิตต่ำ หรือสร้างความเสียหายใน ระดับหนึ่งหากพลังชีวิตต่ำไม่พอ เมื่อยูนิตศัตรูถูกสังหารด้วย Culling Blade ระยะเวลาคูลดาวน์จะหายไปทันที และ Axe กับยูนิตฝ่ายเดียวกันจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น

Battle Hunger

สร้างความโกรธเกรี้ยวให้กับยูนิตของศัตรู ทำให้ได้รับความเสียหายต่อเนื่องและเคลื่อนที่ได้ช้าลงจนกว่า จะสังหารยูนิตอื่น ๆ ได้หรือจนกว่าจะหมดผลของสกิล Axe จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละยูนิตที่ได้รับผลกระทบจากสกิล Battle Hunger และได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่จากครีปครึ่งหนึ่ง

ประเภทสกิล: ยูนิตเป้าหมาย
ส่งผลต่อ: ยูนิตฝ่ายศัตรู
ประเภทความเสียหาย: เวทมนตร์
ทะลุผ่านการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์: ไม่ได้
พลังโจมตี: 0 / 0 / 0 / 0
ระยะเวลา: 12
เคลื่อนที่ช้าลง: 12%
เพิ่มความเร็ว: 12%
มานาที่ใช้มานาที่ใช้: 50/60/70/80
คูลดาวน์คูลดาวน์: 20/15/10/5
 Berserker's Call Axe ยั่วให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ๆ เข้ามาโจมตี ในขณะที่สกิลมีผลนั้นเขาจะได้เกราะป้องกันเพิ่มขึ้น Battle Hunger สร้างความโกรธเกรี้ยวให้กับยูนิตของศัตรู ทำให้ได้รับความเสียหายต่อเนื่องและเคลื่อนที่ได้ช้าลงจนกว่า จะสังหารยูนิตอื่น ๆ ได้หรือจนกว่าจะหมดผลของสกิล Axe จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละยูนิตที่ได้รับผลกระทบจากสกิล Battle Hunger และได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่จากครีปครึ่งหนึ่ง Counter Helix เมื่อถูกโจมตี Axe มีโอกาสสวนกลับด้วยท่าหมุนตัวฟันได้ ทำให้ศัตรูรอบ ๆ ทั้งหมดได้รับความเสียหายโดยตรง Culling Blade Axe พบจุดอ่อนของเป้าหมายแล้วโจมตีสังหารยูนิตศัตรูนั้น ให้ตายในทันทีเมื่อมีพลังชีวิตต่ำ หรือสร้างความเสียหายใน ระดับหนึ่งหากพลังชีวิตต่ำไม่พอ เมื่อยูนิตศัตรูถูกสังหารด้วย Culling Blade ระยะเวลาคูลดาวน์จะหายไปทันที และ Axe กับยูนิตฝ่ายเดียวกันจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น

Counter Helix

เมื่อถูกโจมตี Axe มีโอกาสสวนกลับด้วยท่าหมุนตัวฟันได้ ทำให้ศัตรูรอบ ๆ ทั้งหมดได้รับความเสียหายโดยตรง

ประเภทสกิล: ติดตัว
ประเภทความเสียหาย: โดยตรง
ทะลุผ่านการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์: ได้
พลังโจมตี: 0 / 0 / 0 / 0
รัศมี: 275
โอกาส HELIX: 17% / 18% / 19% / 20%
มานาที่ใช้มานาที่ใช้: 0/0/0/0
คูลดาวน์คูลดาวน์: 0.30
 Berserker's Call Axe ยั่วให้ศัตรูที่อยู่ใกล้ ๆ เข้ามาโจมตี ในขณะที่สกิลมีผลนั้นเขาจะได้เกราะป้องกันเพิ่มขึ้น Battle Hunger สร้างความโกรธเกรี้ยวให้กับยูนิตของศัตรู ทำให้ได้รับความเสียหายต่อเนื่องและเคลื่อนที่ได้ช้าลงจนกว่า จะสังหารยูนิตอื่น ๆ ได้หรือจนกว่าจะหมดผลของสกิล Axe จะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นสำหรับแต่ละยูนิตที่ได้รับผลกระทบจากสกิล Battle Hunger และได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่จากครีปครึ่งหนึ่ง Counter Helix เมื่อถูกโจมตี Axe มีโอกาสสวนกลับด้วยท่าหมุนตัวฟันได้ ทำให้ศัตรูรอบ ๆ ทั้งหมดได้รับความเสียหายโดยตรง Culling Blade Axe พบจุดอ่อนของเป้าหมายแล้วโจมตีสังหารยูนิตศัตรูนั้น ให้ตายในทันทีเมื่อมีพลังชีวิตต่ำ หรือสร้างความเสียหายใน ระดับหนึ่งหากพลังชีวิตต่ำไม่พอ เมื่อยูนิตศัตรูถูกสังหารด้วย Culling Blade ระยะเวลาคูลดาวน์จะหายไปทันที และ Axe กับยูนิตฝ่ายเดียวกันจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น

Culling Blade

พบจุดอ่อนของเป้าหมายแล้วโจมตีสังหารยูนิตศัตรูนั้น ให้ตายในทันทีเมื่อมีพลังชีวิตต่ำ หรือสร้างความเสียหายใน ระดับหนึ่งหากพลังชีวิตต่ำไม่พอ เมื่อยูนิตศัตรูถูกสังหารด้วย Culling Blade ระยะเวลาคูลดาวน์จะหายไปทันที และ Axe กับยูนิตฝ่ายเดียวกันจะได้รับความเร็วในการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น

ประเภทสกิล: ยูนิตเป้าหมาย
ส่งผลต่อ: ยูนิตฝ่ายศัตรู
ประเภทความเสียหาย: เวทมนตร์
ทะลุผ่านการป้องกันเวทโดยสมบูรณ์: ได้
พลังโจมตี: 0 / 0 / 0 / 0
พลังชีวิตที่จะถูกสังหาร: 250 / 325 / 400
ความเสียหาย: 150 / 250 / 300
เพิ่มความเร็วจากการสังหาร: 30%
โบนัสความเร็วในการโจมตีจากการสังหาร: 30
ระยะเวลาที่เพิ่มความเร็วจากการสังหาร: 6
รัศมีในการเพิ่มความเร็วเมื่อสังหาร: 900
มานาที่ใช้มานาที่ใช้: 60/120/180
คูลดาวน์คูลดาวน์: 75/65/55

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *