ข่าวdota2

ออกของ DOTA2 News ROV Pubg

สายAgility

สายAgility รวบรวมข้อมูลHero สาย Agility ทั้งหมดไว้ในหมวดหมู่นี้ ทั้ง Skill ความเป็นมา ประวัติของเหล่า Hero สาย Agility